Fondų sąrašas

Pradžia
en
Mano vaizdai ({{totalCount()}})

Lietuvos partizanų dokumentų kolekcijos (fondo numeris, pavadinimas):

K-5, Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija

 

Visuomeninių organizacijų, komisijų dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

K-4, Lietuvos kareivių motinų sąjunga

K-7, Vyriausybinė komisija 1941 m. bei kitų įvykių aplinkybėms tirti

 

Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

K-1, Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB)

K-11, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) rajonų poskyriai

K-13, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų ir liaudies gynėjų (stribų) asmens bylos

K-14, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Karo medicinos tarnyba

K-15, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 10-asis skyrius

K-17, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo izoliatorius

K-18, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) miestų skyriai

K-19, Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) sričių valdybos

K-21, SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) ir valstybės saugumo ministerijos (MGB) operatyviniai sektoriai

K-30, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) operatyvinės įskaitos bylos

K-35, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 1-asis skyrius

K-39, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Mobilizacijos poskyris

K-40, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Tardymo skyrius

K-41, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) 2-oji valdyba

K-43, Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos 2-asis skyrius

K-49, SSRS valstybės saugumo komiteto (KGB) sanatorija „Palanga“

K-51, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) Sekretoriatas

K-52, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) tirtos ir nutrauktos pagal faktą iškeltos baudžiamosios bylos

K-54, Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) vykdyto „teroro aktų“ tyrimo dokumentai

 

Lietuvos SSR prokuratūrų dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

K-6, Lietuvos SSR prokuratūros Tardymo valstybės saugumo organuose priežiūros skyrius

K-45, Lietuvos SSR miestų ir rajonų prokuratūros

 

Lietuvos SSR karinių komisariatų dokumentų fondai(fondo numeris, pavadinimas):

V-147, SSRS gynybos ministerijos Lietuvos SSR karinių komisariatų dokumentų kolekcija

 

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

V-1, Baudžiamosios bylos („CO“)

V-4, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) darbuotojų asmens bylos

V-5, Įskaitos (tremties) bylos

V-6, Lietuvos SSR vidaus reikalų sistemos įstaigų darbuotojų pensijos bylos

V-9, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Ypatingoji inspekcija

V-11, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) milicijos valdybos Operatyvinis skyrius

V-13, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kauno srities  valdyba

V-14, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Klaipėdos srities  valdyba

V-15, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vilniaus srities  valdyba

V-18, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kontržvalgybos skyrius

V-25, SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vietinės priešlėktuvinės apsaugos (MPVO) kariuomenės 12-asis atskiras inžinerinis-priešcheminis batalionas

V-38, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kauno valdyba

V-79, SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Kybartų patikrinimo-filtracijos punktas

V-80, SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tauragės patikrinimo-filtracijos punktas

V-98, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Tardymo valdyba

V-99, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Milicijos valdybos Kriminalinės paieškos skyrius

V-101, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Viešosios tvarkos apsaugos valdyba

V-134, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Politinio-auklėjamojo darbo skyrius

V-135, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Informacinis centras

V-137, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vietinės priešlėktuvinės gynybos skyrius

V-138, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kontrolės inspekcija

V-139, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kalėjimų skyrius

V-142, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kadrų skyrius

V-145/1, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Pataisos darbų įstaigų valdyba

V-145/40, Nuteistųjų asmens bylos

V-146, SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetas

V-149, SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Bresto patikrinimo-filtracijos punkto dokumentų kolekcija

L-3, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vizų ir registracijos skyrius

L-4/33, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Šakių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vidaus reikalų skyrius

L-14, Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Medicinos skyriaus Respublikinė Vilniaus poliklinika ir Respublikinė ligoninė

L-43, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariatas (NKVD)

L-44, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 1

L-45, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 4

L-47, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 2

L-48, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 3

L-49, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 7

L-50, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 8

L-51, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjimas Nr. 11

 

Lietuvos komunistų partijos (LKP) ir Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

77, Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komitetas

78, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Ukmergės apskrities komitetas

164, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Trakų apskrities komitetas

331, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Rokiškio apskrities komitetas

341, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Utenos apskrities komitetas

381, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Tauragės apskrities komitetas

382, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Kuršėnų apskrities komitetas

403, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Lazdijų apskrities komitetas

579, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Klaipėdos apskrities komitetas

692, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Pasvalio apskrities komitetas

706, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Mažeikių apskrities komitetas

749, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Kėdainių apskrities komitetas

889, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Radviliškio apskrities komitetas

913, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Zarasų apskrities komitetas

979, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Raseinių apskrities komitetas

1048, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kauno miesto Poželos rajono komitetas

1093, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Biržų apskrities komitetas

1128, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Šiaulių apskrities komitetas

1232, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto Dzeržinskio rajono komitetas

1308, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Alytaus apskrities komitetas

1376, Partinė komisija prie Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto

1771, Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komitetas

1806, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Šakių apskrities komitetas

2785, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) (LKP(b)) Kauno apskrities komitetas

3109, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto komitetas

3110, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kauno miesto komitetas

3113, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Šiaulių miesto komitetas

3377, Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Marksizmo-leninizmo instituto prie SSKP CK filialas

3399, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto Tarybų rajono komitetas

3406, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto Spalio rajono komitetas

3435, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto Lenino rajono komitetas

3465, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kauno miesto Stalino rajono komitetas

3658, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Klaipėdos miesto komitetas

3706, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Panevėžio miesto komitetas

4058, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kauno miesto Lenino rajono komitetas

4421, Lietuvos komunistinės jaunimo sąjungos (LKJS) centro komitetas

15863, Vilniaus aukštoji partinė mokykla

16297, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Panevėžio rajono kolūkių ir tarybinių ūkių gamybinės valdybos komitetas

17153, Lietuvos komunistų partijos (LKP) Kauno miesto Panemunės rajono komitetas

17449, Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) darbuotojų, dalyvavusių komunistiniame judėjime Lietuvoje, asmens bylos

17485, Lietuvos žuvies pramonės gamybinio susivienijimo Lietuvos komunistų partijos (SSKP) Klaipėdos miesto pirminės organizacijos komitetas

17626, Lietuvos komunistų partijos (SSKP) centro komitetas

17634, Lietuvos SSR respublikinė komisija partizaninio judėjimo Lietuvoje Didžiojo Tėvynės karo metais dalyvio pažymėjimams išduoti

 

Sovietinių partizanų dokumentų fondai (fondo numeris, pavadinimas):

1, Lietuvos partizaninio judėjimo štabas

2, Sovietinių partizanų „Dainavos partizano‟ būrys

3, LKP(b) CK operatyvinė partizanų grupė Nr. 2

4, Sovietinių partizanų Šarūno būrys

5, Sovietinių partizanų Biržų apskrities Kęstučio būrys

6, Sovietinių partizanų Katkaus grupė

7, Sovietinių partizanų Eidukaitytės grupė

8, Sovietinių partizanų A. Mickevičiaus būrys

9, Sovietinių partizanų Alksnio grupė

10, Sovietinių partizanų „Kovos‟ būrys

11, Sovietinių partizanų „Už pergalę‟ būrys

12, Sovietinių partizanų Margirio būrys

13, Sovietinių partizanų „Keršytojo‟ būrys

14, Sovietinių partizanų Aleko ir majoro Groznyj būrys Nr. 14

15, Sovietinių partizanų „Perkūno‟ būrys

16, Sovietinių partizanų „Mirtis fašizmui‟ būrys

17, Sovietinių partizanų Sokolovo grupė

18, Sovietinių partizanų Jankausko grupė

19, Sovietinių partizanų Zarasų apskrities Kęstučio būrys

20, Sovietinių partizanų A. Mickevičiaus grupė

38, Sovietinių partizanų Gražinos junginys